Ingebjørg Bratland - Flora Samfunnshus

Ingebjørg Bratland

Ingebjørg Bratland Florø

INGEBJØRG BRATLAND – NY musikk og NY turné! Ingebjørg Bratland holder et høyt aktivitetsnivå og er opptatt av å ikke låse seg i en definert sjanger! Siste året ga fokus til salmeprosjektet «Til alle tider» sammen med Espen Lind. To vellykkede turnérunder 35 konserter, primært i kirker, som tilsammen ble sett av oppunder 15.000 besøkende!

I tillegg til utgivelse av det hele på plate og digitalt! 2019 har også blitt brukt til å skrive og spille inn ny musikk. Det betyr at hun i første halvår av 2020 vil gjennomføre en ny Norgesturné samt utgi ny musikk! Første smakebit kommer 8. november. – Låten heter «Di Ingebjørg», fulgt av et album i månedsskiftet januar/februar. Hun opplever stor interesse for sin musikk, og nærmer seg pr i dag 50 millioner streams på Spotify. Det nye materialet er skrevet av henne selv og produsert av av Espen Lind og Geir Hvidtsten. Stilmessig vil materiale ligge i området country, folk, pop! Full info/bio ligger på ingebjorgbratla nd.no