facebook.com - Flora Samfunnshus

facebook.com

På Flora Samfunnshus si Facebookside kan du kjøpe billettar, få oppdatering på dei siste filmane og kulturarrangement, komme med filmønskjer og ros og ris.